• English 
 • English
 • Română
 • Deutsch
 • Ranking

  Players
  # Name Empire Level Time
  21 Dragos Jinno 21 20
  22 Cojo Jinno 18 19
  23 Shopiixxx Chunjo 16 10
  24 JoX Jinno 10 24
  25 Sura Shinsoo 1 11
  26 eLGA Jinno 1 0
  27 Kimfrome Jinno 1 0
  28 Toreck Jinno 1 0
  First page  «  1  2  3