• English 
 • English
 • Română
 • Deutsch
 • Ranking

  Players
  # Name Empire Level Time
  1 Seth Jinno 80 455
  2 Norulet Shinsoo 77 963
  3 Kuzan Jinno 74 84
  4 Horus Chunjo 70 86
  5 Roxana Jinno 63 166
  6 HARDaf Jinno 56 96
  7 Mihai Jinno 54 103
  8 Separime Jinno 52 138
  9 Maju Jinno 52 17
  10 xPureLov3 Shinsoo 50 109
  1  2  3